Хөдөө аж ахуйн их сургууль
Lesson ene baina NameSet timeElectiveӨмнөх холбооSeason
CodeOptional
Нэг. Ерөнхий суурь309
1HTM101History of Mongolia3I, II
2MON102Essay Writing (Mongolian)3I, II 
3HUD103Psychology of Human Development and Intellectual property law3IV, V
4ENG101English  I (speaking & listening)3I, II 
5ENG102English II3IV, V
6MAT102Engineering mathematics  I6I, II
7PHY101Physical I3 IV, V
8ITS101Information  technology, systems3 IV, V
9PHC101Physical education3I, II, IV, V 
10THC104Mentality history, cultureI, II, IV, V 
11PHY102Physical III, II, IV, V 
12CHE101ChemistryI, II, IV, V 
13ECO101Ecological and environmentalprotection3I, II, IV, V 
14ETC101Engineering Economics and Accounting3I, II, IV, V 
15MGT101Managment basics3I, II, IV, V 
Хоёр. Мэргэжлийн суурь276
1EGD201Engineering Design and Graphics3IV, V
2TEM202Technical mechanic6EGD201I, II
3MDE203Machine design 13TEM202, EGD201IV, V
4EMS201Engineering materials Science3CHE101, PHY103 I, II
5MAT202Manufacturing process3PHY103IV, V
6FET201Electrical engineering3PHY103I, II
7GID345Fluid Mechanics3PHY103IV, V
8ANT225Mechanization of livestock production3IV, V
9CAD204CAD3I, II, IV, V
10AGT216Crop farming Basics3I, II, IV, V
11MAT201Engineering mathematics II3I, II, IV, V
12OPE210The operator's skill3I, II, IV, V
13PRL301Computing3 I, II, IV, V
14ENG203Professional English3I, II, IV, V
Гурав. Мэргэжлийн516
1TDA203Heat and Mass Transfer   3PHY103IV, V
2MEC206Mechatronics3 ENG101IV, V
3AMC301Agricultural machine6I, II
4DSH313Theory of internal combustion engine3МEC203I, II
5ATA301Design tractors and automobiles6DSH313I, II
6FMM303Machine managment3AMC301IV, V
7MPO304Manufacturing process management3MAT202IV, V
8MAM305Maintenance machinary3ATA301IV, V
9MDE301Machine Design II3MDE203IV, V
10AEA310Application of electricity in agriculture3FET201IV, V
11PPA306Automation of agricultural industrial processing3FET201I, II
12LFM303Mechanization of livestock farm3GID345I, II
13CAM212Computer aided  manufacturing3I, II, IV, V
14TEC201Technical diagnosis3I, II, IV, V
15CAI320Communication and  innovation3I, II, IV, V
16МTS312Machine repair managment3ATA301I, II, IV, V
17EPA203Engineering of Computer Programming3I, II, IV, V
facebook twitter rss rss rss

17024 Zaisan, Khan-uul District, Ulaanbaatar Mongolia

Tel: 976-11-341377 Fax: 976-11-341770 Mail: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn